Správy o činnosti

Môžte si prezrieť .pdf verziu Správ o činnosti za predchádzajúce obdobia takmer od počiatku vzniku združenia ako samostatného a nezávislého subjektu. Obsahujú informácie o našej histórii a najvýznamnejších projektoch.  Správy o činnosti pripravujeme vo väčších časových odstupoch, aby sme mohli zachytiť pokrok v projektoch, ktorých trvanie je väčšinou niekoľko rokov.  S ich tlačenou verziou ste sa v minulosti mali možnosť stretnúť.

Initiates file downloadSpráva o činnosti ECB v rokoch 2011-2012

Initiates file downloadSpráva o činnosti ECB v rokoch 2009 – 2010

Initiates file downloadSpráva o činnosti ECB v rokoch 2007 – 2008

Initiates file downloadSpráva o činnosti ECB v rokoch 2005 – 2006

Initiates file downloadSpráva o činnosti ECB v rokoch 2002 – 2004

Initiates file downloadSpráva o činnosti ECB v roku 2001