Soňa Petrovič Čutorová

 Účtovníčka

Venuje sa spracovaniu účtovníctva ECB vrátane detailnej projektovej analytickej evidencie, archivácii účtovnej dokumentácie a riešeniu daňovej problematiky. Zabezpečuje vzdelávanie v ekonomickej oblasti.

 petrovic@ecb.sk

Pre združenie Energetické centrum Bratislava pracuje od roku 2005 a podieľa sa na príprave všetkých projektových finančných správ vo forme zabezpečenia prvotných podkladov a analytickej účtovnej evidencie.