Slnečná energia

Život na Zemi závisí od energie Slnka

Okrem príjmu potravy je najjednoduchší spôsob využitia energie Slnka priamy ohrev domov – prispôsobenie stavby už vo fáze projektu slnečnému žiareniu tak, aby slnenčé lúe ohrievali interiér.
Na ohrev vody sa používajú slnečné kolektory. Slnečný kolektor je plocha, ktorá zachytáva slnečné žiarenie a premieňa ho na teplo. Ústredným prvkom kolektora je absorbér, v ktorom prebieha samotná premena. Teplo sa v absorbéri odovzdáva teplonosnému médiu, ktoré preteká v rúrkach absorbéra a následne zásobníkaka (bojlera), ktorý väčšinou slúži aj ako výmenník tepla. Aby solárny panel mohol svoju úlohu optimálne splniť, absorbér pozostáva z dobre vodivého kovového plechu (meď alebo hliník) a zo selektívnej konverznej vrstvy, ktorá musí vykazovať čo najlepšiu absorbčnú schopnosť (pohltivosť) slnečného žiarenia a má mať minimálnu emisivitu (vyžarovanie tepla).

Na Slovensko dopadne približne 75 percent všetkej slnečnej energie v letnom polroku a štvrtina v zimnom. Rozdiely medzi tepelným príkonom na jednotku plochy na severe a na juhu republiky sú približne 15 percent. Mapu slnečného svitu si môžete pozrieť tu.
Slnečné žiarenie sa dá využívať aj ako zdroj elektrickej energie. S príkladmi takéhoto využívania sa stretávame často. Napríklad v solárnych kalkulačkách. Fotovoltické čánky sa ale vyrábajú aj vo väčšej mierke a s väčšími výkonmi.

Viac o slnečnnej energii povie náš projekt Opens external link in new windowSlnko k službám.