Projekty

Pracujeme na medzinárodných projektoch a výskumných prácach zameraných na EE a OZE samostatne alebo v rôzne veľkých projektových zoskupeniach zostavených z inštitúcií, neziskových organizácií ako aj podnikateľských subjektov z Európy a celého sveta .

Organizujeme konferencie, workshopy, semináre. 

Pripravujeme žiadosti do grantových schém a poskytujeme konzultácie pre záujemcov o zapojenie sa do gratových schém či už na národnej a medzinárodnej úrovni.

Šírime informácie prostredníctvom publikácií, článkov v médiách ako aj občasníkom Svetlonos, ktorý vydáva oddelenie CEVO (Centrum pre verejné osvetlenie), či elektronickými  spravodajmi.

Poskytujeme bezplatné energetické poradenstvo pre domácnosti prostredníctvom projektu Úspory energie pre domácnosti.

Vypracúvame nezávislé technicko-ekonomické hodnotenia realizačných projektov napríklad pre finančné inštitúcie,  analýzy trhového prostredia, audity budov a priemyselných prevádzok, pomáhame pri tvorbe a implementácii energetickej legislatívy na Slovensku aj v zahraničí.