Pre samosprávy

Samosprávne kraje, regionálne združenia obcí a miest, ale najmä samotné obce a mestá môžu zo spolupráce s Energetickým centrom Bratislava významne profitovať. Popri štandardných službách pre podnikateľov sú výlučne samospráve určené:

  • aktivity Opens external link in new windowCentra pre verejné osvetlenie,
  • príprava energetických koncepcií – riešenie problémov samospráv s energetikou,
  • vypracovanie projektov využívania biomasy vo verejných budovách a centrálnych zdrojoch tepla,
  • vypracovanie projektov využívania slnečnej energie vo verejných budovách (školstvo, šport a rekreácia),
  • audity energetických zariadení,
  • príprava projektov a žiadostí o pomoc zo štrukturálnych fondov,
  • školenia o zmysle využívania OZE a EE v samosprávnom sektore.