Pre podnikateľov

Úsporami energie môžte získať/ušetriť peniaze na rozširovanie vašich podnikateľských aktivít, splácanie úverov…..

Podnikateľom, ktorí majú záujem o informácie alebo investície v oblasti EE a OZE ponúkame nezávislé služby:

  • analýzy trhu,
  • sektorové analýzy,
  • zhodnotenie aktuálneho stavu,
  • komplexné informácie o legislatívnom prostredí,
  • vypracovanie analýz technického a finančného potenciálu konkrétnych projektov v konkrétnych podmienkach (štúdie realizovateľnosti),
  • prípravu žiadostí o čerpanie prostriedkov z rôznych štátnych a európskych grantových fondov
  • prípravu a organizáciu konferencií, seminárov a podobných akcií zameraných na problematiku slovenskej energetiky.