Pre domácnosti

Domácnostiam ponúkame najmä poradenskú činnosť súvisiacu s úsporami energie, energetickou efektívnosťou, využívaním obnoviteľných energetických zdrojov a efektívnym stavebníctvom.

  • Aktuálne projekty súvisiace s poradenstvom pre domácnosti:
  • Opens external link in new windoweFilip – energetické a stavebné poradenstvo - on-line poradenský internetový portál určený stavebníkom a investorom stravby. Obsahuje prehľad cien a technických parametrov produktov stavebného a energetického trhu. Môžete sa zapojiť do rozsiahlej laickej a odbornej diskusie.
    Opens external link in new windowSlnko k službám - internetový portál a komplexná príručka pre záujemcov o solárne systémy. Obsahuje teóriu, no najmä príklady z praxe a porovnania rôznych solárnych systémov dostupných na Slovensku.

  • Ukončené projekty súvisiace s poradenstvom pre domácnosti:
  • Opens external link in new windowÚspory energie – bezplatné energetické poradenstvo – poradenská činnosť pre domácnosti a spoločenstvá vlastníkov bytov v krajských mestách Slovenska, konkrétne v Bratislave, Nitre a Trenčíne. Okruhy tém: zatepľovanie, úsporné opatrenia, vykurovanie, obnoviteľné zdroje, projekty rekonštrukcií a novostavieb. Projekt bol ukončený ku 31.12.2013. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte spoločnosť ZSE.

  • Pre domácnosti sme pripravili aj elektronické verzie publikácií, ktoré vydalo ECB.