OZE a EE

Pod týmito skratkami sa skrývajú slovné spojenia “obnoviteľné zdroje energie” – OZE a “energetická efektívnosť” – EE.

Informácie, ktoré tu ponúkame, sú len orientačné. Najrýchlejší spôsob, ako sa nechať popliesť množstvom odborných termínov je navštíviť Wikipédiu, najmä jej anglickú verziu a hľadať podrobnejšie informácie tam (skúste heslá “renewable energy sources”  – skratka “RES” je taktiež zaužívaná a “rational use of energy”).

Viac informácií nájdete na špecializovaných portáloch, napr. TU.