O nás

Energetické centrum Bratislava

     Sme občianskym združením, ktorého história sa datuje už od roku 1992. Vtedy predchodca súčasného združenia Energetické centrum Európskeho spoločenstva Bratislava (European Communities Energy Centre Bratislava – ECECB) bolo založené ako už názov napovedá programom Európskeho spoločenstva ako agentúra. Táto agentúra bola v danej dobe na Slovensku jediná svojho druhu. Jej úlohou bola príprava štúdií a účasť na programoch podporujúcich informovanosť verejnosti a zber údajov pre potreby Európskeho spoločenstva.

     Neskôr (písal sa rok 1997) sa agentúra začleňuje do organizačnej štruktúry Slovenskej energetickej agentúry a pôsobí ako jej oddelenie.

     V roku 1999 sa Energetické centrum Bratislava (ECB) odčlenilo a s vlastnou právnou subjektivitou občianskeho združenia zameraného na propagáciu a uvádzanie energetickej efektívnosti (EE) a obnoviteľných zdrojov energie (OZE) do praxe pôsobí v tejto forme dodnes. Podporuje inovatívne energetické technológie, organizuje vzdelávacie podujatia. Jedným z hlavných cieľov je asistencia pri projektoch využívania obnoviteľných zdrojov energie.

Príklady činnosti ECB:

  • priame poradenstvo a konzultačné činnosti pre priemysel, podnikateľov, samosprávy aj domácnosti
  • príprava energetických koncepcií, stratégií a plánov
  • posudzovanie energetických projektov
  • vzdelávanie v oblasti OEZ a EE
  • organizovanie seminárov, workshopov, školení, konferencií a výstav
  • kampane zamerané na zvyšovanie informovanosti o EE a OZE
  • predstavovanie nových technológií a podpora ich zavádzania do praxe
  • vývoj a realizácia energeticky efektívnych projektov