Michaela Danišová

Administratíva

Poskytuje administratívnu podporu pre všetkých členov tímu, je zodpovedná za internú komunikáciu realizačného tímu projektu Úspory energie – bezplatné energetické poradenstvo pre domácnosti.