Kontakty

Energetické centrum Bratislava
Ambrova 35
831 01 Bratislava 37

Tel.: +421 2 593 000 91
Fax: +421 2 593 000 97

Opens window for sending email office@ecb.sk
Opens external link in new window www.ecb.sk

Ďalšie údaje o ECB

IČO: 31 794 947
DIČ: 2021458197
IČ DPH: SK2021458197

Zapísané: Register občianskych združení Ministerstva vnútra SR, číslo: VVS/1-900/90-1477