ISBF

Konferencia ISBF 2013

Bližšie informácie o nami pripravovanej konferencii ISBF 2013 – už v poradí deviateho ročníka, ktorá sa tradične bude konať vo februári roku 2013 v Bratislave budeme priebežne publikovať na tejto podstránke.

Konferencia ISBF 2011

Energetické centrum Bratislava v roku 2011 zorganizovalo už ôsmy ročník medzinárodnej konferencie ISBF – International Slovak Biomass Forum.

ISBF 2011 sa uskutočnilo 8. – 9. 2. 2011 v Hoteli Barónka v Bratislave. Aktuálny ôsmy ročník ISBF sa zameral okrem tradičných zdrojov aj na nové ešte nevyužité zdroje biomasy a na ekonomické aspekty masového využívania tohto obnoviteľného energetického zdroja.Významnou témou konferencie boli tiež financovanie projektov, možnosti regionálneho energetického plánovania a potenciál biomasy pre obce a mestá. Prvý deň konferencie bol venovaný hlavne využívaniu netradičných druhov biomasy a moderným technológiam ich spracovania, ako aj legislatívnym, finančným, organizačným a procesným bariéram, ktoré existujú v reálnom trhovom prostredí. Nasledujúci deň sa zameral na komunálnu sféru a možnosti využitia všetkých druhov OZE v prostredí miest a obcí. Program konferencie a obsah zborníka si môžete prezrieť keď kliknete na tento odkaz.Záujemcovia o Zborník z ISBF 2011 dostanú prihlasovacie údaje po uhradení manipulačného poplatku 20 eur. Pre bližšie informácie, prosím, kontaktujte ECB.