Ing. Roman Caban

Projektový manažér, technický expert v oblasti energetiky

Študoval na Fakulte mechatroniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka odbor Manažérstvo kvality produkcie a neskôr na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, odbor Energetika. V Energetickom centre Bratislava pôsobí od januára 2013 na pozícii projektový manažér pre oblasti energetická efektívnosť a využívanie alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie.

caban@ecb.sk

Referencie:

Projekty na ktorých v súčasnosti pracuje:
CombinES – Combining energy services with subsidy schemes to finance energy efficiency in Central Europe – Kombinovanie energetických služieb s dotačnými schémami
na financovanie energetickej efektívnosti v strednej Európe. CombinES podporuje ekologicky šetrné technológie a aktivity na zabezpečenie ekologicky efektívnych výrobných procesov. Poskytnutím viacerých príležitostí praktických implementácií projektov energetickej efektívnosti sa dopyt po energeticky efektívnych technológiách podstatne zvýši a vytvorí motiváciu pre inovácie vo využívaní energie.Tento projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu STREDNÁ EURÓPA spolufinancovaného z Európskeho fondu  regionálneho rozvoja (ERDF).

EXREN – Explore Renewable Energy – Objavovanie obnoviteľných zdrojov energie. Tento projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu STREDNÁ EURÓPA spolufinancovaného z Európskeho fondu  regionálneho rozvoja (ERDF).

GoECO – Development and Implementation of integrated Energy Concepts in Business Parks – Príprava a implementácia integrovaných energetických  koncepcií pre priemyselné parky. Projekt je financovaný z programu Intelligent Energy Europe. Venujeme sa príprave nového konceptu k zníženiu spotreby energie a emisií CO2 v priemyselných parkoch. Vrámci neho pripravujeme analýzy dodávok energie a dopytu podľa štruktúry priemyselných parkov, identifikujeme potenciály úspor energie, pripravujeme štúdie uskutočniteľnosti pre konkrétne kľúčové technológie s cieľom zvyšovať mieru implementácie obnoviteľných zdrojov energie a energeticky úsporných technológií v podnikoch, priemyselných parkoch a MSP.