Ing. Monika Rothová

Projektová manažérka, členka združenia ECB

Úspešne ukončila Fakultu chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, odbor chemické inžinierstvo. Špecializuje sa na prípravu a realizáciu projektov zameraných na energetickú efektívnosť a mobilitu. Koordinovala projekt bezplatného energetického poradenstva a zabezpečovala kontaktný bod pre oblasť manažmentu mobility a ostatných aktivít v oblasti dopravy.

rothova@ecb.sk

V súčasnosti čerpá rodičovskú dovolenku.

Referencie:

Úspešne ukončené projekty:

ExBESS – benchmarking a energetický manažment v malých a stredných podnikoch.
MOVE – Medzinárodné zoskupenie pre podporu manažmentu mobility
BELIEF – Budovanie lokálnych fór pre inteligentnú energiu
Koordinovanie bezplatného energetického poradenstva pre domácnosti v krajských mestách Slovenska