Ing. Marek Lipa

Projektový manažér oddelenia CEVO

Štúdium ukončil roku 1998 na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU, odbor Siloprúdové inžinierstvo, zameranie Svetelná technika a management v elektrotechnike. Po štúdiu pôsobil vo vedúcich funkciách v rôznych spoločnostiach (Honeywell, Danubia Tel, Kopos, Elis). V roku 2006 nastúpil do ECB, ktoré založilo oddelenie CEVO (Centrum pre verejné osvetlenie) v rámci realizácie projektu „Odstraňovanie bariér rekonštrukcie verejného osvetlenia na Slovensku“. Viedol činnosti oddelenia a je spoluzakladateľom spoločnosti CEVO s.r.o., ktorá pokračuje v jeho činnostiach aj po ukončení projektu a spoločnosť je zároveň členom zoskupenia “Group ECB”.

lipa@cevo.sk

Referencie:

Manažment projektu „Odstraňovanie bariér rekonštrukcie verejného osvetlenia na Slovensku“ podporeného z prostriedkov Global Environment Fund prostredníctvom bratislavekého zastupiteľstva United Nations Development Programme. Vrámci uvedeného projektu poskytol stovky konzultácií zameraných na problematiku verejného osvetlenia (VO), zabezpečoval vzdelávanie pre starostov miest a obcí v tejto oblasti, je spoluriešiteľom takmer stovky energetických auditov VO a technicko-ekonomických štúdií rekonštrukcie VO, desiatok žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z grantových programov a niekoľkých realizácií rekonštrukcií VO na Slovensku. Podrobnejšie informácie nájdete tu: CEVO