Ing. Darina Pšenáková

Ekonomická manažérka, členka združenia ECB

Vyštudovala Fakultu manažmentu na Ekonomickej univerzite v Bratislave, odbor Manažment podnikateľských subjektov. V ECB pôsobí od roku 2000. Je zodpovednou za metodiku účtovníctva a daňovú problematiku, finančný manažment združenia. Prípravuje kalkulácie a rozpočty projektov a zodpovedá za dodržiavanie čerpania projektových rozpočtov a prípravu finančných správ.

psenakova@ecb.sk 

Referencie:

- projektová manažérka a zástupca hlavného slovenského partnera pre projekt: VIBRATE
- podpora projektového manažéra a zástupca hlavného slovenského partnera pre projekt: INREN
- projektový finančný manažment a desiatky finančných správ pre medzinárodné projekty v rámci programu Intelligent Energy for Europe a Rámcových programov Európskej komisie, projektov podporených z Global Environment Fund prostredníctvom programu Unated Nations Development Programme, projektov financovaných Európskou bankou pre obnovu a rozvoj a iných schém grantovej pomoci