Ing. Darina Dzurjaninová

Lokálny technický koordinátor

Vyštudovala Slovenskú technickú univerzitu, Chemicko-technologickú fakultu v Bratislave, odbor Ekonomika a riadenie priemyslu.

Od začiatku roku 2011 zastrešuje projekt Udržateľná doprava v Bratislave z pozície Lokálneho technického koordinátora. Má na starosti koordináciu aktivít projektu a komunikáciu vrámci medzinárodného projektového tímu.

dzurjaninova@ecb.sk

Referencie:

Má bohaté skúsenosti s výskumom v oblasti potravinárskeho priemyslu, pracovala pre MŽP – odd. medzinárodných vzťahov a projektov, Voest Alpine – podpora prípravy a realizácie projektov v SR, VA Tech – podpora a organizácia  projektov pre priemysel, MCE Slovensko – business development manager, dmp consult – podpora a zabezpečenie  projektov v oblasti priemyslu, podpory marketingu a rozvoja.