Ing. Bronislava Švolíková, PhD.

Projektová manažérka, predsedníčka združenia ECB

V ECB pracuje od roku 2001 ako projektová manažérka. Od roku 2005 je predsedníčkou Zhromaždenia členov združenia ECB. Ukončila štúdium na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej Univerzity v Bratislave. Má skúsenosti najmä v oblasti prípravy a manažmentu energetických projektov zameraných na energetickú efektívnosť v budovách a priemysle, projektov zameraných na znižovanie emisií skleníkových plynov a financovanie energetických projektov. V posledných troch rokoch sa venuje z pozície koordinátora aj projektom podporeným z prostriedkov Európskej Banky pre Obnovu a Rozvoj zameraných na prípravu legislatívy, ktorá zavádza energetickú hospodárnosť v budovách v Kirgizsku a Moldavsku v zmysle Európskej legislatívy.

svolikova@ecb.sk

Referencie:

V súčasnosti pracuje na projekte
Asistencia Kirgizskej vláde pri implementácii novej legislatívy v oblasti energetickej hospodárnosti budov v Kirgizsku – poskytuje poradenské služby vrámci programu technickej asistencie Európskej banky pre obnovu a rozvoj.

Venuje sa príprave energetických auditov a energetickej certifikácii v oblasti budov a priemyselných prevádzok.

Úspešne ukončené projekty:
RFEEBE – Príprava regulačného rámca pre oblasť energetickej efektívnosti v budovách v Moldavsku a Kirgizsku (projekt v súčasnosti pokračuje implementačnou fázou novej legislatívy v Kirgizsku)
Mínus 3 percentá Znižovanie spotreby energie v komunálnej sfére o 3 percentá ročne
CEVO - Centrum pre verejné osvetlenie, Odstraňovanie bariér rekonštrukcie verejného osvetlenia na Slovensku – bola pri vzniku myšlienky a niekoľkoročnej príprave projektu oddelenia pre verejné osvetlenie, ktoré je od roku 2005 súčasťou ECB
INOFIN – Inovatívne financovanie renovácie sociálnych bytov
CF-SEP – Hľadanie možností financovania projektov OZE a EE
Energetický audit sídla Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR – pre daňových poplatníkov to bola veľmi efektívna investícia, na základe auditu prechádza budova významnou obnovou zameranou na zníženie energetickej náročnosti budovy.