e-knižnica

V rámci niektorých projektov ECB vznikajú publikácie, ktoré môžu pomôcť zorientovať sa v problematike obnoviteľnýchch zdrojov a energetickej efektívnosti. Niektoré z nich si v elektronickej podobe môžte stiahnuť na tomto mieste. Autorské práva, prirodzene, patria ECB.

Initiates file downloadNové štandardy pre staré domy (PDF, 0,8 MB)

Initiates file downloadAtlas obnoviteľných zdrojov energie v SR 2012 (PDF, 8 MB)

Initiates file downloadAtlas obnoviteľných zdrojov energie v SR (PDF, 7 MB)

Initiates file downloadÚspory energie v domácnosti (PDF, 0,6 MB)

Initiates file downloadMožnosti využívania slnečnej energie (PDF, 1,5 MB)

Initiates file downloadDrevný odpad… Čo s ním (PDF,  2,5 MB)