CF-SEP – financovanie projektov OZE a EE

Rozšíreniu projektov zameraných na energetickú efektívnosť (EE) alebo využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) väčšinou bráni zlý prístup k úverom na ich financovanie. Dá sa povedať, že pracovníci bánk majú s takýmito zámermi málo skúseností. Pre nedostatok informácií často preferujú konzervatívne hodnotenia rizík takýchto projektov. Tým sa investície do OZE a EE predražujú. Veľkú časť úsilia v rámci projektu CF-SEP (Commercial Finance for Sustainable Energy Projects – Komerčné financovanie udržateľných foriem energie) smeruje práve k zlepšeniu informovanosti pracovníkov bánk.

Chyba je však aj na strane podnikateľov. Na komunikáciu s úverovou inštitúciou sa často nepripravia a svoj projekt tým vopred diskvalifikujú.

Preto v rámci medzinárodného projektu CF-SEP vznikol finančný manuál, ktorý pomáha pri príprave investície do EE alebo OZE. Ešte pred tým však bolo treba vypracovať analýzu trhu. Vďaka nej sa podarilo identifikovať zdroje, ktoré sa dajú použiť na financovanie projektov OZE a EE. Z komerčne dostupných stačí spomenúť lízing, forfaiting, equity a mezzanine financing, stavebné alebo hypotekárne úvery. Na OZE projekty sa dajú použiť aj podporné mechanizmy – štrukturálne fondy, podporné programy EÚ, prípadne iné programy medzinárodných finančných inštitúcií.

Pre developerov bol v rámci projektu pripravený aj manuál zameraný na to, ako pripravovať investičné projekty, ako ošetriť riziká energetických projektov, či pripraviť biznis plán prípadne iné dokumenty dôležité pre úspešnosť financovania investícií.

Okrem finančného manuálu a manuálu na prípravu podkladov, poskytoval projekt developerom aj odbornú pomoc (technickú aj finančnú asistenciu) pri príprave investícií do EE a OEZ, tak aby boli financovateľné finančnými inštitúciami. Informácie o projektoch, ktorým projekt pomáhal pri príprave si môžete stiahnuť v sekcii Na stiahnutie.

V rámci projektu bola zorganizovaná aj séria školení pre pracovníkov bánk a záverečný seminár pre malých a stredných podnikateľov. Prednášky z týchto podujatí si môžete pozrieť v sekcii Na stiahnutie.

CF-SEP projekt bol podporený z finančných prostriedkov Európskej komisie z programu Inteligentná energia pre Európu. Projekt bol kofinancovaný aj zo zdrojov International Finance Corporation, ktorý na Slovensku koordinuje Program financovania energeticky efektívnych projektov prostredníctvom poskytovania parciálnych bankových záruk.

 

Partneri projektu 

CF-SEP projekt, ako medzinárodný projekt podporený v rámci programu Inteligentná Energia pre Európu, prebiehal okrem Slovenska aj v ďalších štyroch krajinách.

Sponzori projektu:

Program EK Inteligentná energia pre Európu

Opens external link in new windowstránka
IEE

International Finance Corporation Opens external link in new windowstránka IFC

 

 

Projektové konzorcium:

partner projektu krajina lokálna CF-SEP stránka
koordinátor SEVEn – Středisko pro efektivní využívaní energie, o.p.s. Cz
partner Joint stock Company Eksergija Lt Opens external link in new windowwww.stp.lt/eksergija
partner Energy Center Bratislava Sk Opens external link in new windowwww.ecb.sk
partner Ekodoma Lv Opens external link in new windowcf-sep.ekodoma.lv
partner  Energiasäästubüroo Est Opens external link in new windowwww.energiaaudit.ee

 

Výstupy projektu:

Pre zjdenodušenie vyhľadávania sme presunuli výstupy projektu CF-SEP do podsekcie Opens internal link in current windowNa stiahnutie.