Novinky

2% z dane z príjmu za rok 2015

Posted by:

VENUJTE 2% Z DANÍ AKTIVITÁM V OBLASTI ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI A OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE

O použití 2% z Vašich daní rozhodujete vy! Darujte ich našej mimovládnej organizácii a podporte tak projekty týkajúce sa energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie.

Energetické centrum Bratislava je mimovládna organizácia – neziskové občianske združenie, ktoré predovšetkým svojimi vzdelávacími a propagačnými aktivitami už od roku 1992 aktívne podporuje rozumné hospodárenie s energiou a využívanie obnoviteľných energetických zdrojov. Vaše 2% významne podporia našu ...

Viac →

Výročná správa za roky 2013 – 2014

Posted by:

Radi by sme Vám dali do pozornosti novú výročnú správu, ktorá pokrýva naše aktivity za roky 2013 – 2014.

Výročnú správu si môžete stiahnuť a prečítať tu.

Viac →

GPP Award Slovensko

Posted by:

Súťaž o najlepší projekt v oblasti Zeleného verejného obstarávania

Verejné inštitúcie v EÚ sú najväčšími verejnými obstarávateľmi. Ak by sa využila ich sila v oblasti verejného obstarávania na nákup tovarov a služieb šetrných k životnému prostrediu, mohli by významnou mierou prispieť k trvalo udržateľnej spotrebe a výrobe.

V roku 2016 sa po prvýkrát uskutoční súťaž o najlepší projekt v oblasti verejného zeleného obstarávania , a to v troch ...

Viac →

Video k projektu Udržateľná doprava v Bratislave

Posted by:

Pripravili sme pre Vás zábavné video z projektu Udržateľná doprava v Bratislave.

Video vznikalo priebežne počas rokov 2013 a 2014 s cieľom zosumarizovať viac ako štvorročnú spoluprácu medzinárodného tímu expertov v oblasti dopravy s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy.

Aj napriek tomu, že sa mnohé odporúčania zatiaľ nepodarilo pretaviť do praxe veríme, že táto spolupráca poskytla zástupcom mesta veľa inšpirácie.

Projekt štyri roky finančne ...

Viac →

Konferencia „Energetická efektívnosť v priemysle“

Posted by:

Dovoľujeme si Vás pozvať na slovensko-nemeckú konferenciu, ktorú organizuje Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (SNOPK) a ktorej témou bude  „Energetická efektívnosť v priemysle“.

Konferencia sa uskutoční 24.11.2015 v Bratislave a budú na nej prezentované aktuálne odborné informácie z oblasti energetickej efektívnosti, ako aj pokrokové techológie nemeckých firiem.

Oficiálnu pozvánku aj s prihláškou na toto podujatie nájdete na web stránke Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory.

Viac →

Výzva k programu Ekoobec 2015

Posted by:

Dávame do pozornosti program Ekoobec 2015, ktorý podporuje Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis, a v rámci ktorého môžu obce a mestá v SR získať zdarma energetický audit vybranej verejnej budovy. Vyplnené prihlášky musia obce a mestá zaslať do 11. septembra 2015.

Text výzvy aj s detailmi nájdete na nasledujúcom linku: http://www.nadaciapontis.sk/clanok/obce-a-mesta-mozu-ziskat-bezplatne-energeticky-audit-budovy/1583. V prípade otázok sa prosím obracajte na konzultantov programu p. Kľučára a p. Galla, ktorých kontakty sú uvedené vo výzve.

Viac →

Konferencia Energetický manažment 2015 potvrdila, že dopyt po garantovaných energetických službách stúpa

Posted by:

Garantované energetické služby dokážu priniesť ročné úspory v spotrebe energií, pohybujúce sa od 40 do takmer 80 percent. Ukázali to praktické príklady projektov, ktoré boli na Slovensku realizované vo verejnom aj súkromnom sektore. Na konferencii Energetický manažment 2015, ktorá sa uskutočnila druhý júnový týždeň vo Vyhniach, ich prezentovali poskytovatelia Garantovaných energetických služieb. Garantované energetické služby-známejšie pod označením Energy Performance Contracting (EPC).Predstavujú desiatky rokov fungujúci model pre zlepšenie energetickej efektívnosti budov a zariadení, pri ktorom sa investície splácajú z garantovaných budúcich úspor energie.

Viac →

Konferencia Energetický manažment 2015

Posted by:

Dovoľujeme si Vás pozvať na konferenciu Energetický manažment 2015, ktorá sa uskutoční 9.-10. júna 2015 v Hoteli Termál Vyhne.

Konferencia bude obsahovať 5 sekcií, zameraných na legislatívne prostredie energetického manažmentu a energetickej efektívnosti, manažmentu prevádzky projektov, garantované energetické služby, manažment projektov EPC a praktické príklady riešenia úspešných projektov.

Pozvánku na odborný seminár si môžete stiahnuť tu .

Prihlásiť sa môžete vyplnením záväznej prihlášky: prihláška na konferenciu  a jej zaslaním e-mailom: sstp@zsvts.sk alebo poštou na ...

Viac →

2% z dane z príjmu

Posted by:

VENUJTE 2% Z DANÍ AKTIVITÁM V OBLASTI ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI A OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE

O použití 2% z Vašich daní rozhodujete vy! Darujte ich našej mimovládnej organizácii a podporte tak projekty týkajúce sa energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie.

Energetické centrum Bratislava je mimovládna organizácia – neziskové občianske združenie, ktoré predovšetkým svojimi vzdelávacími a propagačnými aktivitami už od roku 1992 aktívne podporuje rozumné hospodárenie s energiou a využívanie obnoviteľných energetických zdrojov. ...

Viac →

Pozvánka na ExREN Regional workshop

Posted by:

(c) ExREN webpage

ExREN – Regional workshop on energy efficiency 2014+ (SK-AT)

Dovoľujeme si vás pozvať na workshop s názvom Regional workshop on energy efficiency 2014+ (SK-AT), ktorý organizujú Energetické centrum Bratislava, Energiepark Bruck/Leitha a Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu v rámci projektu EXREN (Program cezhraničnej spolupráce Slovensko-Rakúsko 2007 – 2013).

Workshop je venovaný tématike energetickej efektívnosti – predovšetkým cezhraničnej výmene skúseností s využívaním politík a opatrení na zvyšovanie energetickej efektívnosti na Slovensku a v Rakúsku ...

Viac →
Page 2 of 4 1234