Novinky

Berlínska energetická agentúra udelí európsku cenu pre najlepšie energetické služby

Posted by:

Berlín, 24. januára 2017 – európske mestá rastú. Efektívne využívanie tepla a elektriny je dôležitým predpokladom pre ich udržateľný budúci rozvoj. Na podporu rozvoja energetickej efektívnosti už po 10. krát udelí Berlínska energetická agentúra  Európsku cenu pre energetické služby (European Energy Service Award – EESA). Udeľovanie ceny sa bude konať v rámci európskeho projektu guarantEE.   Prihlásiť sa môžu inštitúcie a spoločnosti poskytujúce energetické služby, ktoré propagujú, poskytujú a implementujú vysokokvalitné energetické služby v Európe.

Cena bude udelená v troch kategóriách. Kategória za najlepšiu propagáciu energetických služieb (Best Energy Service Promoter) je zameraná na aktívnych facilitátorov na trhu, ktorí svojou činnosťou prispievajú k širšiemu využitiu energetických služieb v Európe.   Pre spoločnosti poskytujúce energetické služby (ESCO spoločnosti), ktorým sa podarilo pozitívne ovplyvniť trh zavedením nových produktov a ktoré pri rozvoji trhu podstúpili riziká s tým spojené, je určená kategória pre najlepšieho poskytovateľa energetických služieb (Best Energy Service Provider). V kategórii pre najlepší projekt (Best Energy Service Project) budú ocenené až tri projekty, ktorým sa podarilo vyniknúť v oblasti inovácií, priaznivého vplyvu na životné prostredie alebo v prístupe vytvorenia projektu „na mieru“ pre zákazníka.

BEA, ktorá je koordinátorom európskeho projektu guarantEE, bude prijímať prihlášky až do 15. marca 2017. Prihlášku si môžete stiahnuť z web stránky projektu guarantEE  www.guarantee-project.eu.

Víťazov vyberie porota, ktorá bude pozostávať z medzinárodných expertov. Ceny budú víťazom udelené počas prestížnej ceremónie v Berlíne 31. mája 2017.

Cena EESA je udeľovaná v rámci projektu guarantEE. V rámci tohto projektu bude 14 projektových partnerov z rôznych európskych krajín vyvíjať inovatívne obchodné a finančné modely projektov zameraných na poskytovanie energetických služieb vo verejných a súkromných budovách. Tieto modely poslúžia na zvýšenie energetickej efektívnosti v budovách a zároveň pomôžu ochrane životného prostredia. Projekt je zameraný na vybrané cieľové skupiny v oblasti nehnuteľností, od prevádzkových manažérov, cez vlastníkov súkromných budov, až po energetických konzultantov, pre ktoré budú v rámci projektu organizované workshopy a iné prezentačné podujatia. Viac informácií o projekte je dostupných na:  www.guarantee-project.eu.