Novinky

Dotazník o energetických službách

Posted by:

https://surveymonkey-assets.s3.amazonaws.com/survey/81172457/4a9d271a-1db7-4c6b-ace7-31788e501401.jpg

Vážení partneri,

Energetické centrum Bratislava sa ako partner zúčastňuje európskeho projektu guarantEE, ktorého cieľom je budovanie a rozvoj energetických služieb v Európe.

Jednou z našich úloh v rámci tohto projektu je zistiť súčasný stav problematiky na Slovensku. Na tento účel sme vypracovali dotazník, ktorý je dostupný na https://de.surveymonkey.com/r/XQQBFHP .

Chceli by sme Vás požiadať o zúčastnenie sa na prieskume a vyplnenie tohto dotazníka, ktorý nám umožní lepšie identifikovať problémy spojené s využívaním energetických služieb na Slovensku, ako aj navrhnúť relevantné riešenia. Dotazník je možné vyplniť do 22.7.2016.

Vopred ďakujeme,

Váš tím ECB.