Novinky

Nový projekt ENERFUND

Posted by:

Spolupracujeme na projekte ENERFUND, ktorý je financovaný programom Európskej únie Horizon 2020 a vytýčil si ambiciózny cieľ zvýšiť financovanie investícií do rozsiahlych renovácií budov. Dôraz kladie najmä na zvyšovanie povedomia a dôveru verejnosti, schémy financovania a stimuly a možnosti doplnenia vybavenia.

Lídrom projektového konzorcia je Cyperská technologická univerzita (CUT) a pozostáva z 15 organizácií z 12 krajín EÚ.

Projekt začal vo februári 2016 a potrvá 36 mesiacov.

Viac informácií nájdete na web stránke projektu http://enerfund.eu/.