Novinky

2% dane z príjmu za rok 2016

Posted by:

VENUJTE 2% Z DANÍ AKTIVITÁM V OBLASTI ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI A OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE

O použití 2% z Vašich daní rozhodujete vy! Darujte ich našej mimovládnej organizácii a podporte tak projekty týkajúce sa energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie.

Energetické centrum Bratislava je mimovládna organizácia – neziskové občianske združenie, ktoré predovšetkým svojimi vzdelávacími a propagačnými aktivitami už od roku 1992 aktívne podporuje rozumné hospodárenie s energiou a využívanie obnoviteľných energetických zdrojov. Vaše 2% ...

Viac →

Berlínska energetická agentúra udelí európsku cenu pre najlepšie energetické služby

Posted by:

Berlín, 24. januára 2017 – európske mestá rastú. Efektívne využívanie tepla a elektriny je dôležitým predpokladom pre ich udržateľný budúci rozvoj. Na podporu rozvoja energetickej efektívnosti už po 10. krát udelí Berlínska energetická agentúra  Európsku cenu pre energetické služby (European Energy Service Award – EESA). Udeľovanie ceny sa bude konať v rámci európskeho projektu guarantEE.   Prihlásiť sa môžu inštitúcie a spoločnosti poskytujúce energetické služby, ktoré propagujú, poskytujú a implementujú vysokokvalitné energetické služby v Európe.

Cena bude udelená ...

Viac →

Dotazník o energetických službách

Posted by:

https://surveymonkey-assets.s3.amazonaws.com/survey/81172457/4a9d271a-1db7-4c6b-ace7-31788e501401.jpg

Vážení partneri,

Energetické centrum Bratislava sa ako partner zúčastňuje európskeho projektu guarantEE, ktorého cieľom je budovanie a rozvoj energetických služieb v Európe.

Jednou z našich úloh v rámci tohto projektu je zistiť súčasný stav problematiky na Slovensku. Na tento účel sme vypracovali dotazník, ktorý je dostupný na https://de.surveymonkey.com/r/XQQBFHP .

Chceli by sme Vás požiadať o zúčastnenie sa na prieskume a vyplnenie tohto dotazníka, ktorý nám umožní lepšie identifikovať problémy spojené s využívaním energetických služieb na Slovensku, ako aj navrhnúť ...

Viac →

Tábor Energy Busters v tomto roku od 1.8. do 5.8.2016

Posted by:

Týždeň od 1. do 5. augusta 2016 sa bude niesť v znamení tábora Energy Busters. Ak máte ratolesti vo veku od 12 do 15 rokov a radi by ste, aby sa hravou formou čo-to dozvedeli o tom, ako sa vyrába elektrina, prečo ňou musíme šetriť, no hlavne aby sa vybláznili s rovesníkmi zo Slovenska a Rakúska uprostred nádhernej prírody národného parku Donau-Auen, iba 30 km od Bratislavy, ...

Viac →

Konferencia ENEF 2016

Posted by:

Viac →

Nový projekt ENERFUND

Posted by:

Spolupracujeme na projekte ENERFUND, ktorý je financovaný programom Európskej únie Horizon 2020 a vytýčil si ambiciózny cieľ zvýšiť financovanie investícií do rozsiahlych renovácií budov. Dôraz kladie najmä na zvyšovanie povedomia a dôveru verejnosti, schémy financovania a stimuly a možnosti doplnenia vybavenia.

Lídrom projektového konzorcia je Cyperská technologická univerzita (CUT) a pozostáva z 15 organizácií z 12 krajín EÚ.

Projekt začal vo februári 2016 a potrvá 36 mesiacov.

Viac informácií nájdete na web stránke projektu ...

Viac →

Mesto Poprad založilo energetickú spoločnosť

Posted by:

Mesto Poprad, ako prvé slovenské mesto, založilo Mestskú energetickú spoločnosť.

Viac si môžete prečítať na http://poprad.korzar.sme.sk/c/8178447/poprad-bude-prvym-smart-mestom-usetrit-chce-tisice-eur.html?ref=trz.

Viac →

Medzinárodná konferencia ENEF2016

Posted by:

Dovoľujeme si Vás pozvať na 12. ročník medzinárodnej konferencie ENEF2016.

Termín: 26. – 28. október 2016

Téma konferencie:
„S energiou rozumne a efektívne“

Miesto konania: Hotel LUX Banská Bystrica

Medzinárodná konferencia “enef” je zameraná prierezovo na problematiku energetickej efektívnosti. Počas svojej vyše dvadsaťročnej histórie získala pevné miesto na slovenskom trhu energetických konferencií. Konferencia “enef” sa koná každý druhý rok od roku 1994. Tento rok ponúka svojou náplňou najnovšie informácie už ...

Viac →

2% z dane z príjmu za rok 2015

Posted by:

VENUJTE 2% Z DANÍ AKTIVITÁM V OBLASTI ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI A OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE

O použití 2% z Vašich daní rozhodujete vy! Darujte ich našej mimovládnej organizácii a podporte tak projekty týkajúce sa energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie.

Energetické centrum Bratislava je mimovládna organizácia – neziskové občianske združenie, ktoré predovšetkým svojimi vzdelávacími a propagačnými aktivitami už od roku 1992 aktívne podporuje rozumné hospodárenie s energiou a využívanie obnoviteľných energetických zdrojov. Vaše 2% významne podporia našu ...

Viac →

Výročná správa za roky 2013 – 2014

Posted by:

Radi by sme Vám dali do pozornosti novú výročnú správu, ktorá pokrýva naše aktivity za roky 2013 – 2014.

Výročnú správu si môžete stiahnuť a prečítať tu.

Viac →
Page 1 of 4 1234